Cuprins carte "Noua Ordine Religioasă"

"Noua Ordine Religioasă"
autor Radu Lucian Alexandru
Editura G LINE, Cluj Napoca, 2009


Cuprins:ale Acţiunii, Fiinţei, Spaţialităţii, Temporalităţii, Modalităţii, Cantităţii şi Calităţii, respectiv ale Cauzalităţii existente în legătură cu orice acţiune, stare, fenomen, subiect, obiect, etc. privite în relaţie cu Idealurile Omului Universal.

„Mister” sau „tâmpire a minţii”?; „Cărămizile mesager” şi vacile „divine”; Evidenţa distincţiei dintre Parte şi Întreg; Evidenţa existenţei Întregului; Atribute ale Întregului; Elementele delirante cu „sânge divin”.

Întemeierea Trans-Religioasă
„Probleme” ale „sufletului”; Certitudinea nemuririi; Cine are suflet?; Întrebări „sufleteşti” fără de răspuns?; „Revelaţiile Visului”; „Timpul judecăţii”; Dovezile existenţei sufletului; Nemurire şi reîncarnare; Revelaţii banale;
„Moartea” şi „vieţile trecute”; Pierderea „reîncarnatului” pe drum; Dar să recapitulăm acum puţin; Fapte întru nemurire şi înviere; Două nume pentru una şi aceeaşi realitate; Oare morţii visează?; Despre numirea corectă a realităţii concrete implicate de cuvântul „suflet”; Sufletul nu este psihicul în general ci doar o formă particulară de manifestare a lui.


Identitatea Asemănarea şi Continuitatea; Trei Iluzii Majore; Există o „scânteie divină”?; Fiinţa „simplă” şi cea complexă.


Alegerile relative şi alegerile „absolute”; Alegerea şi absolutul; Nu există repere absolute; Relativul absolutului; Tipuri posibile de alegeri; Pre-alegerile presupuse de orice alegere; Alegerea e căutarea unor asemănări; Greşeli de alegere; Plural şi singular; Alegerea între absolut şi relativ; Aranjarea unei alegeri; Ordinea alegerii.


Preambul; Testul de acreditare a activităţii „zeilor” - cele şase condiţii necesare şi suficiente a fi îndeplinite pentru primirea acreditării: 1. Puterea minimă de demonstrat; 2. Ştiinţa minimală a fi evidenţiată; 3. Creativitatea artistică „divină” minim cerută; 4. Capacitatea tehnico-ştiinţifică, inovativ-inventivă cerută unui „zeu”; 5. Capacităţile medical - vindecătoare pretinse „zeilor”; 6. Proba nemuririi. Observaţii;
Drepturile „zeilor”; Un „zeu” nu are dreptul să...; Pedepsele „divine”; Chemarea „Zeilor” ; Reacreditările periodice; Alternative ale „zeilor”; Actualizarea periodică a probelor testului; Observaţii diverse şi precizări utile;


Testeismul/ Socioteismul; Nebunoteismul şi impostorteismul; Mitoteismul şi Metateismul; Tradiţii şi mituri tradiţionale; Sfârşitul imposturii religioase.
 
 
 

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru