Singura "nemurire" reală


1. În momentul actual al evoluţiei sale Umanitatea a ajuns la acel stadiu de dezvoltare fiinţială care îi permite să aspire în modul cel mai întemeiat cu putinţă la atingerea faptică concretă a „nemuririi” atât de mult dorite până acum.

2. Pentru aceasta, acum e cazul ca ea să acţioneze concret şi cu fermitate prin fiecare din membrii ei spre obţinerea unei vieţi continue, cât mai lungi cu putinţă, care să o prelungească natural pe cea existentă.

3. Altfel ce viaţă „nemuritoare” ar mai fi şi aceea care are undeva prin desfăşurarea ei un fenomen numit moarte?

4. Dacă în cadrul unei presupuse vieţi nemuritoare apare moartea, ce viaţă nemuritoare mai e şi aceea?

5. Dacă noi ca indivizi umani ne propunem ca şi scop de atins nemurirea (viaţa fără de sfârşit – tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte) atunci e logic ca în demersul pentru atingerea acestui obiectiv să începem prin prelungirea cât mai mult timp posibil a vieţii (existente).

6. Nu ştiu ce idioţi au putut să propovăduiască (şi nu ştiu ce alţi tâmpiţi au putut să-i creadă) că „pentru a atinge nemurirea trebuie mai întâi să mori” !!???
7. Ce deducţie idioată mai e şi asta!

8. E ca şi cum de exemplu ai zice că pentru ca o mişcare să fie fără sfârşit (perpetuă) ea trebuie mai întâi să se oprească la un moment dat (păi nene, dacă se opreşte nu mai e perpetuă, nu?) sau că pentru ca o linie să fie continuă spre infinit trebuie mai întâi să se întrerupă pe undeva (păi frate, dacă e să se întrerupă pe undeva atunci acea linie nu putem zice că e continuă – acestea sunt constatări de clasa întâia primară!).
***
9. Şi ce însemnă până la urmă să fi nemuritor?
10. Sau mă rog să încerci să fi?

11. Ce însemnă că o viaţă e ne-muritoare?
12. Pai ce arată prefixul „ne”?
13.- Nu este el o negaţie a ceea ce urmează după el? - a morţii mai precis!

14. Şi asta ce însemnă?
15.– Însemnă că orice viaţă care s-ar pretinde nemuritoare sau ar tinde spre nemurire trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă să nu moară!

16. Foarte simplu nu?
17. Nu înţeleg de unde atâta confuzie în înţelegerea unui termen aşa de simplu.
***
18. Prin urmare, Religia Oamenilor Liberi sprijină cu toate forţele ei realizarea în fapt a tendinţei milenare de nemurire a individului uman.

19. Pentru aceasta ea sprijină direct şi indirect toate cercetările care pot duce la descoperiri ştiinţifice şi tehnologice care să permită prelungirea vieţii umane (desfăşurată la parametrii optimi) cât mai mult timp posibil (tinzând spre infinit – spre nemurire în adevăratul şi unicul sens corect al acestui cuvânt).

20. În acest sens, pentru început ea îşi propune în prima fază atingerea unei durate medii a vieţii umane de 300 de ani pls. şi apoi prelungirea nelimitată a acesteia.
***
21. Omul Liber trebuie să poată să-şi aleagă moartea şi nu trebuie să lase ca moartea să-l aleagă pe el.

22. El trebuie să ajungă în postura de a invita moartea în viaţa lui doar atunci când el şi-o doreşte în mod expres.

23. Aceasta nu trebuie niciodată să intre în viaţa lui neinvitată şi nedorită.
24. Omul Liber trebuie să ajungă stăpânul morţii şi nu sclavul ei!
***
25. De aceea unul din Ţelurile Religiei Infinomiene este atingerea tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte pentru toţi cei ce şi-o doresc.

26. Omul Liber e liber să-şi aleagă viaţa pe care şi-o doreşte şi moartea pe care şi-o doreşte.
27. De asemenea e liber să-şi dorească sau să nu îşi dorească moartea (respectiv viaţa).

28. Mişcarea Frateriană sprijină prin urmare toate cercetările şi dezvoltările ingineriei genetice, a cyber-tehnologiei şi ale diferitelor ramuri ale medicinei (menţinute însă în limitele Eticii Armoniei şi a manifestării idealistice), care pot duce la prelungirea vieţii umane spre infinit prin posibile modificări genetice, prin crearea de organe artificiale biologice şi/sau nebiologice care să le înlocuiască pe cele uzate sau afectate de diverse accidente şi boli, prin clonare, prin posibile transferuri informaţionale ale conţinutului psihic în corpuri robotice sau în universuri informaţionale, etc.

29. Ea sprijină activ deci şi toate cercetările care urmăresc eliminarea tuturor bolilor mortale cu care se confruntă umanitatea.

30. SocioReligia are deci ca unul din obiectivele sale mărirea nelimitată a duratei vieţii umane, la parametri optimi de funcţionare, dar nu prin „tehnici” care mai de care mai „trăsnite” (ca de exemplu prin tot felul de recitări verbale tâmpite, sau prin rugăciuni stupide adresate unor fiinţe imaginare, etc.) ci prin studii, cercetări şi experimente cu o solidă bază ştiinţifică care să ducă la rezultate concrete incontestabile.
***
31. Pentru individul uman în momentul actual nemurirea nu este un dat ci doar o tendinţă şi o dorinţă intimă de manifestare a lui.

32. De aceea e necesară în acest moment, din partea lui, demararea unei activităţi susţinute şi serioase de atingere faptică a acestei dorinţe fiinţiale.

33. Pentru el nemurirea încă nu este un dat gratuit ci un obiectiv pentru care trebuie să lupte cu toate potenţialităţile şi forţele sale!
34. Doar astfel va reuşi să-l atingă!

35. Doar dacă se înţelege cât mai degrabă acest adevăr (evident şi pentru o mâţă chioară) ne putem apropia ca indivizi şi ca umanitate cu adevărat de realizarea în fapt (şi nu doar în vorbe goale de conţinut şi în vise şi speranţe deşarte) a prelungirii vieţii ca şi condiţie indispensabilă pentru înaintarea reală în direcţia nemuririi.

36. E momentul să lăsăm visele şi speranţele deşarte (sau mai bine zis hilare de-a dreptul!) legate de obţinerea nemuririi (pe care le-am întreţinut cu rezultate nule până acum timp de mii de ani) şi să muncim pe brânci pentru a o obţine.

37. Se poate vedea cu maximă claritate că în toată istoria parcursă de umanitate până acum doar prin fapte concrete şi cercetare ştiinţifică susţinută am obţinut tot ceea ce am obţinut (vindecarea unor boli, comunicarea la distanţă, mărirea confortului vieţii, accesul la cunoaşterea unora din legile de organizare ale universului, etc.

38. Este evident pentru oricine că până acum nici un „zeu” sau vreo altă fiinţă „divină” nu ne-a dăruit nimic concret, ci doar vorbe şi iar vorbe... (transmise cu exasperare prin intermediul şarlatanilor şi nebunilor care le-au inventat pe acestea pentru a profita de pe urma celor slabi şi naivi).

39. Rezultatele cercetărilor trans-religioase îndreptate în direcţia prelungirii spre nemurire a vieţii indivizilor umani nu vor fi ascunse prin tot felul de texte confuze, prin simboluri sau prin ritualuri „iniţiatice” aşa cum chipurile alte mişcări religioase ar fi ascuns această cunoaştere ci dimpotrivă ea va fi pusă la dispoziţia tuturor oamenilor.

40. Iar dovezile acestor cercetări nu vor fi oameni nemuritori care stau ascunşi (din motive care mai din care mai hilare) prin cine ştie ce peşteri sau vârfuri de munţi ci oameni cu vârste matusalemice care vor trăi şi se vor manifesta la lumina zilei în văzul întregii societăţi.

41. Acesta este diferenţa între dorinţă (aspiraţie) şi obţinerea (satisfacerea) ei!

42. Aceasta este diferenţa dintre vorbe sterile (poveşti de adormit copii) şi fapte concrete irefutabile (cercetare ştiinţifică serioasă îndelung susţinută cu rezultatele ei aferente).

43. Nu e suficient ca noi oamenii să ne dorim să trăim la parametrii optimi cât mai mult cu putinţă (să vrem să tindem spre nemurire) ci mai trebuie să mai şi muncim cu maximă seriozitate şi hotărâre pentru a ne împlini această dorinţă.

44. Cercetarea nemuririi nu trebuie să ne-o amăgim cu tot felul de practici copilăreşti („magice”) şi cu speranţe deşarte bazate pe tot felul de credinţe dogmatice stupide ci ea trebuie întemeiată mereu doar pe fapte concrete, irefutabile şi evidente pentru toţi; pe descoperiri ştiinţifice şi tehnice care să permită păstrarea unei vieţi umane armonioase o cât mai lungă perioadă de timp (tinzândă spre infinit).

45. Nemurirea este un Ideal – este o tendinţă spre infinit care niciodată nu îşi poate însă găsi certitudine absolută în câmpul manifestării umane.

46. Indiferent cât de mult ar dura viaţa umană (sub o formă sau alta) nimeni nu va putea garanta niciodată cu certitudine absolută că ea va dura la infinit.

47. Nemurirea este prin urmare o stare care trebuie dovedită continuu, este o luptă care trebuie câştigată mereu şi mereu pe măsură ce Întregul ridică noi şi noi obstacole în calea manifestării ei.

48. Nemurirea este şi va rămâne pentru totdeauna o tendinţă, un Ideal - ea nu va fi niciodată un dat cert al existenţei!

49. De aceea, ca orice Ideal, ceea ce putem face este să creştem necontenit apropierea faţă de el deşi ştim că nu îl vom atinge niciodată la modul absolut: să ne apropiem cât mai mult de încarnarea lui în cadrul manifestării şi astfel, prin urmare, să ajungem să trăim din ce in ce mai mult, tinzând mereu spre infinit.

50. Viaţa care tinde spre Nemurire este o viaţă care tinde spre Infinit şi Eternitate, este o viaţă a cărei formă îl bucură nespus pe cel care o încarnează deoarece doar astfel el se poate regăsi mereu în binecuvântarea beatitudinii Întregului.
***
51. În cazul, cel puţin temporar, al inevitabilităţii morţii cel puţin a corpului fizic, şi în ceea ce priveşte suporturile mai „subtile” de posibilă manifestare a identităţii psihice umane după acest eveniment iarăşi nu e cazul să stăm doar aşa cu mâinile în sân şi să sperăm că da de or fi astfel de suporturi subtile ale vieţii şi că da de o mai fi vreun fel de viaţă după distrugerea evidentă a corpului fizic.

52. Odată cu Era Informaţională s-a deschis posibilitatea ca astfel de „suporturi subtile” ale vieţii să devină o certitudine fie sub forma unor replici virtuale (ale identităţii fizice şi psihice) care continuă să existe în universuri virtuale după moartea fizică, fie sub forma unor fiinţe de tip cyborg care păstrează (în totalitate sau parţial) suportul informaţional al celui decedat fizic (sau o replică cât mai fidelă a lui), transferându-l pe un alt suport fizic (de robot, clonă, etc.) de o formă umanoidă sau de o altă formă.

53. Iată dar că odată cu manifestarea binecuvântată a Erei Informaţionale, visul de „nemurire sufletească”, de „viaţă după viaţă”, de călătorie în lumi „paralele” („cereşti” etc.) va deveni din ce în ce mai mult o realitate incontestabilă a vieţii umane.

54. Ceea ce altă dată era doar un vis, o dorinţă, o speranţă iată că în curând va deveni o împlinire a fiecărui individ uman!
***
55. Până acum am vorbit de nemurirea existenţială dar acum e cazul să subliniem o tendinţă cu mult mai importantă a fiinţei umane: atingerea Nemuririi prin Creaţie.

56. Orice individ uman care aduce contribuţii decisive la evoluţia speciei umane, pe oricare din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale, devine o parte din Manifestarea Informaţională a Speciei.

57. Înglobându-se acesteia el participă negreşit şi la nemurirea ei!
58. Creaţia este o parte din creator şi creatorul este o parte din creaţie.

59. Nu există creaţie fără creator şi nici creator fără de creaţie, de aceea fiecare din aceştia îşi asigură nemurirea unul prin celălalt, iar durata vieţii unuia este intim condiţionată de durata vieţii celuilalt.

60. O creaţie care permite manifestarea mai armonioasă a speciei umane devine o parte a acestei existenţe pentru totdeauna cât aceasta există, făcând parte din lanţul nesfârşit al creaţiilor care asigură nemurirea speciei.

61. De aceea Mişcarea Nxaniană îi încurajează cu putere pe toţi membrii ei să ţintească în activităţile lor şi această Nemurire Creatoare, prin asumarea şi manifestarea deplină prin ei a Educaţiei, Cercetării şi Creaţiei Continue întru Ideal şi întru Armonie!

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru