1. Din punct de vedere al societăţii umane nu ne interesează la fel de mult dacă există civilizaţii extraterestre (umanoide sau de altă natură) cât ne interesează să creăm noi înşine astfel de civilizaţii umane în afara spaţiului matern al Terrei.

2. Şi chiar dacă căutăm să aflăm şi să interacţionăm cu posibile alte forme de viaţă cosmică (decât cele specifice Terrei) în relaţia la nivel de societate cu ele (iniţiată în mod normal doar după ce se constată irefutabil existenţa lor) cel mai important factor este de a stabili foarte precis natura interacţiunii (relaţiei, influenţei) pe care ele vor să o aibă faţă de noi şi modul concret în care ele vor să o manifeste pe aceasta.
3. Contează cu alte cuvinte doar intenţiile şi acţiunile concrete pe care ele le manifestă în legătură cu societatea umană.
4. Dacă vor să se implice în mod constructiv în treburile interne ale acesteia atunci ele trebuie să se prezinte în mod oficial şi public în faţa societăţii umane (prin luarea legăturii directe cu organele de conducere ale acesteia) şi apoi să se stabilească împreună cu acestea metode specifice de interacţiune reciproc avantajoasă.


5. În această chestiune manifestările penibile a tot felul de „intermediari”, „contactaţi”, „răpiţi”, „mesageri”, „posedaţi”, „canalizaţi”, etc. nu sunt de nici un folos real în abordarea serioasă a acestei probleme.
6. Ca şi în cazul „zeilor” dacă aceşti „reprezentanţi oficiali” ai tot felul de specii de „extratereştrii” vor să fie luaţi în mod serios de către societatea umană (vor să fie lăsaţi să se manifeste la nivel social – de exemplu prin înfiinţarea unor religii de tip „UFO” sau sub alte forme „spirituale” şi materiale) atunci cei care „îi trimit” cu siguranţă pot face măcar atât lucru cât să coboare frumos (în lumina reflectoarelor presei) în faţa a câtorva guverne ale statelor lumii cu vreun „OZN” sau cu orice vreau ei şi să ia contact oficial şi public cu acestea.

7. E chiar aşa de greu pentru ei să facă acest minim gest de bun simţ?

8. Le cerem oare să se deranjeze prea mult?
9. Păi dacă nici atâta deranj nu-şi pot permite în relaţia cu noi atunci cu siguranţă nu au ce căuta „trimişii lor” în manifestările publice ale societăţii noastre.
10. În măsura în care ei ne tratează cu respectul cuvenit şi noi o să facem la fel!
11. În caz contrar însă nu au decât să-şi ia „OZN-urile” ascunse (nu se ştie din ce motive pe după nori şi pe după lună) şi să se întoarcă de unde au venit, dacă le e frică să de-a ochii cu noi.
12. Poate noi oamenii suntem prea mult pentru ei!

***
13. Aşadar orice astfel de extratereştrii timizi (sau ocupaţi, sau fricoşi, etc. - după caz) dacă vor să-i băgăm serios în seamă pe „trimişii lor oficiali” să facă bine să nu se mai ascundă pe după lună sau doar prin capetele a tot felul de şarlatani şi nebuni care i-au inventat sau halucinat (visat) după caz, pe când erau plecaţi cu „calul la munte”, cu „maşina la plimbare” sau cu „căţelul prin parc”, etc.
14. Modul în care ei pot să se implice în activităţile societăţii noastre umane poate fi doar modul în care noi ca societate îl aprobăm.
15. În societatea noastră ei trebuie să joace după regulile noastre!

***

16. Pentru că Omul Liber nu se închină nimănui şi nu cere închinare de la nimeni, singurul raport posibil (religios sau de altă natură) pe care acesta poate să-l aibă cu orice fel de „fiinţă extraterestră” dornică să interacţioneze cu societatea umană prin fapte concrete şi vizibile este acela de la frate întru fiinţare la alt frate întru fiinţare, indiferent de care dintre noi este mai evoluat din punct de vedere ştiinţific şi tehnic sau cultural.
17. Trebuie să învăţăm unii de la alţii şi trebuie să ne respectăm reciproc calitatea de fiinţă aflată în existenţă la sânul Întregului.
18. Dacă însă unele dintre aceste civilizaţii vin cu intenţii de cucerire (de înrobire, de exploatare, etc.) manifestate pe faţă sau în ascuns (mascate de exemplu sub forma unor religii de tip „etraterestru-zeu-animal-de-pradă”) atunci noi Oamenii Liberi vom lupta cu toate forţele disponibile pentru a înlătura din existenţă asemenea manifestări execrabile ale unor astfel de fiinţe degenerate.

19. Şi ce e fraţilor, cu toate aceste pretenţii de tip „creator” („noi v-am făcut”) şi de tip „zeu” („nouă trebuie să vă rugaţi/ închinaţi”) aduse cu neruşinare în faţă de tot felul de handicapaţi transformaţi peste noapte în „purtătorii oficiali de cuvânt ai extratereştrilor”? 20. Ce este cu aceste pretenţii idioate dovedite doar prin delirul verbal al acestor nebuni şi şarlatani?

21. Asemenea manifestări degradante de această dată ale semenilor noştri umani sunt cu totul dezgustătoare şi trebuie tratate ca atare.
22. Deoarece chiar în condiţiile dovedirii irefutabile (ştiinţifice) a implicării creatoare a unor fiinţe „extraterestre” în procesul manifestării vieţii pe Terra această calitate nu le dă nici un drept de dispoziţie tiranică asupra vieţii oamenilor.
23. Astfel de „lepădături creatoare” care manipulează viaţa pentru a crea din ea doar „sclavi” şi „servitori” sunt doar sărmane fiinţe care încă nu şi-au găsit armonia în Întreg.

***
24. Aşadar în acest domeniu al relaţiilor societăţii umane cu extratereştrii, tot felul de indivizi cu „OZN-uri la cap” care au fost „răpiţi”/ „contactaţi” de „extratereştrii” pe când mergeau la „budă”, sau „să se culce”, sau să „se spele pe dinţi”, etc. nu au nici o relevanţă.

25. Iar manifestările de natură religioasă dogmatică ale lor concretizate în pretenţii de implicare activă în societate prin organizarea unor grupuri de „aşteptare”, de „întâmpinare” sau de intrare „în armonie” (sau „în luptă”) cu „gărgăunele X” aflat pe planeta situată undeva între neuronul „34.879” şi neuronul „3.435” din „bibilica” lor, trebuie interzise cu desăvârşire până la dovedirea incontestabilă a existenţei „OZN-urilor lor” şi în altă parte din spaţiu decât cea a psihicului lor „răpit” în delir „cosmic”, sau mă rog, doar „contactat” de vreo formă oarecare de boală psihică sau viclenie mentală.

26. Cum e extrem de probabil că toţi aceşti oameni „mesageri” ai vreo unei „civilizaţii extraterestre” oarecare - sau de ce nu chiar ai „Federaţiei Tuturor Civilizaţiilor Cosmice” (mă rog mai puţin a noastră) - să nu fie decât nişte amărâţi de nebuni (bolnavi psihici) respectiv nişte şarlatani perfizi, este foarte probabil că o să mai aşteptăm ceva vreme până când vreo civilizaţie extraterestră reală (nu imaginară) o să ia contact oficial şi public cu noi ca umanitate (sau noi cu ea).
27. Iar când o vor face dacă vin în pace îi vom primi cu bucurie ca nişte fraţi întru fiinţă ce ne sunt, dar dacă vin cu intenţii de război şi subjugare bineînţeles că trebuie să punem mâna pe arme şi să alungăm „fundul lor extraterestru puturos” din zona noastră de galaxie!

***
28. Oare ce e cu circul acesta „religios” în care toate fiinţele „religioase” („zei”, „îngeri”, „extratereştri demiurgi”, etc.) stau cu toate săracele pitite prin tot felul de cotloane şi unghere inaccesibile ale realităţii? 29. De cine naiba se ascund ele? Ce, le e frică de noi? 30. Le e frică oare că dacă iasă din ascunzişuri le deposedăm de „nemurirea” şi „atotputerea” pe care şi-o arogă? 31. De ce le e frică acestor „entităţi religioase dogmatice”?

32. Să vă spun eu: le e frică să nu li se dovedească pe faţă că nu sunt decât nişte plăsmuiri halucinante sau după caz viclene ale celor care le găzduiesc prin „bibilicile” lor teologice!


33. Ce e fraţilor cu jocul acesta „religios” de-a vaţi-ascunselea şi cu trimisul acesta în neştire de „intermediari”, „mesageri” şi „purtători oficiali de cuvânt”?
34. Vă spun eu: cineva ne ia de proştii pe noi şi pe societatea noastră şi profită cu vârf şi îndesat de naivitatea şi credulitatea celor mai slabi dintre noi şi mai ales de lipsa de organizare legislativă raţională şi coerentă în aproape singurul domeniu major al vieţii sociale neabordat încă cu seriozitate de forurile noastre legislative.

35. E cazul însă fraţilor ca acum această bătaie de joc religioasă să înceteze!
36. Ne ajung câteva mii de ani de deliruri psihotice şi schizofrenice „religioase” şi de tot felul de scheme de înşelăciune „divină”!
37. E cazul, fraţilor să ne trezim odată la realitate şi în domeniul religios (de natură „extraterestră”, „zeiească revelată” sau de orice altă natură).

38. Circul acesta nu mai poate continua pentru că iată: pe lângă că este iritant, de la un moment dat încoace a devenit chiar de-a dreptul jenat pentru noi, cei care pretindem că trăim în societăţi civilizate.

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru