1. Având în vedere că Omul Liber nu se închină nimănui şi nu cere închinare de la nimeni,
 
2. prin prezentul Manifest el îşi declară în mod deschis INDEPENDENŢA faţă de orice „zei”/ „oameni-zei” posibili a exista în realitate şi/sau existenţi doar în capetele unor şarlatani „spirituali” cu mare notorietate şi/sau a unor suferinzi de boli psihice cu specific „spiritual”.

3. Faţă de „zeii” imaginari şi-o declară refuzând să mai cadă în capcanele pe care i le întind în numele lor escrocii şi nebunii care îi promovează şi prin declararea de „război” acestora – prin obligarea lor la a trece Testul de Acreditare a „zeilor” şi astfel a le dovedi pe faţă escrocheria şi/sau nebunia.

4. Faţă de „zeii” posibili „autentici” şi-o declară refuzând sub orice formă să fie pentru aceştia simplii „sclavi mentali” şi fizici, simple „slugi fără cap”, simple trupuri fără minte pe care aceştia să le poată poseda după bunul lor plac, simpli copii psihici pe care aceştia să-i menţină la infinit în ignoranţă şi animalitate pentru a-şi atinge prin ei interesele meschine proprii.

5. Faţă de aceşti posibili „zei autentici” dovediţi ca atare doar prin trecerea Testului de Acreditare a activităţii „zeilor”..., cu cele şase probe ale lui, Omul Liber şi Umanitatea Liberă îşi declară Independenţa şi Suveranitatea obligându-i prin Lege şi prin puterea unită a forţelor lor fizice, intelectuale, emoţionale, volitive, etc. să-şi restrângă activităţile desfăşurate în rândul societăţilor umane la activităţi strict benefice din punct de vedere uman: vindecări clare şi consistente de bolnavi (şi nu tot felul de şarlatanii „curative” care mai din care mai hilare); ajutorări ale evoluţiei tehnicii şi ştiinţei prin descoperiri şi invenţii concrete; manifestări artistice sublime demne de calităţile lor „zeieşti”, etc.
***
6. Iar în măsura în care vreunii din aceşti zei „autentici” (dovediţi doar prin trecerea Testului) încep să încalce independenţa, suveranitatea şi libertatea societăţii umane şi a fiecărui membru al ei, încercând să-şi impună cu forţa bunul lor plac în această societate, încercând să facă din aceasta un gulag de sclavi fără drept de gândire şi discriminare proprie, fără drept la exprimare şi manifestare creativă originală, fără drept la viaţă individualizată şi fără drept de maturizare psihică (religioasă şi de altă natură), fără drept de acces nelimitat la cunoaştere, etc. - atunci acestor „zei-animale-de-pradă” li se va declara în faţă război şi se va deschide pentru ei „sezonul de vânătoare” şi nu se va închide până nu vor fi prinşi şi judecaţi pentru fărădelegile lor, pentru încălcarea legilor umanităţii şi pentru tratarea lipsită de respect fiinţial a omului.

7. Şi apoi vor fi închişi sau ucişi pentru a fi împiedecaţi pe viitor să mai aducă suferinţă asupra societăţii umane.

8. În decursul acestui proces de pedepsire a „zeilor” care încalcă Legea se va face apel la ajutorul altor „zei autentici” care respectă drepturile Fundamentale ale Omului şi Independenţa şi Suveranitatea lui şi vor să-l ajute să şi-o apere.
***
 
9. Este deci cazul să se pună capăt „intervenţiei divine” arbitrare a tot felul de „zei”/„oameni-zei” şi „reprezentanţi oficiali” ai lor în treburile societăţii umane - să se pună capăt activităţii lor de învrăjbire între ei a celor mai slabi dintre oameni, de pândire şi prindere în capcane mentale perfide a oamenilor neatenţi, ignoranţi şi naivi şi apoi de ducere în sclavie mentală a acestora.

10. Oamenii Liberi îşi declară deci Independenţa şi Suveranitatea faţă de orice „zei” iar în măsura în care se va dovedi că vreunii din aceştia sunt mai mult decât nişte simple creaţii mentale ale unor minţi bolnave de halucinaţii şi deliruri „spirituale” sau a unor minţi perfide şi viclene care au întrezărit în crearea şi promovarea lor mijloace lejere de escrocare a celor mai naivi şi mai slabi (fizic şi psihic) dintre oameni - atunci sunt dispuşi să-şi apere prin război (fizic şi psihic) şi prin orice alte mijloace posibile această Independenţă şi Libertate declarată acum.

11. Decât viaţă chinuită în sclavie mentală (şi fizică) pe moşiile „spirituale” ale unor „zei” sau altora mai bine viaţă trăită în Libertate şi sub stindardul sacru al Libertăţii!

12. Decât viaţă în frică şi teroare faţă de tot felul de „zei-animale-de-pradă” mai bine spirit idealist şi curaj nelimitat în lupta şi vânarea acestor „animale-divine” pentru a le prinde şi deposeda de presupusele lor puteri imaginare sau reale.

13. Şi aceeaşi soartă să-i aştepte pe toţi aceia care, în loc să ia apărarea umanităţii, se ridică împotriva ei.
***
 
14. E timpul Fraţilor Oameni Liberi de peste tot să acţionăm hotărât pentru a înceta batjocura şi suferinţa nespusă pe care tot felul de „zei” (autoproclamaţi doar în virtutea puterii vorbelor lor perfide şi/sau a cuţitelor pline de sânge pe care le înfig fără regrete în piepturile şi mai ales în spatele celor care se opun mârşăviei lor) sau „reprezentanţi oficiali ai lor” o fac în societatea umană .

15. E timpul ca şi în acest domeniu „religios-spiritual” să înceteze aplicarea sălbatică, animalică a legii forţei şi să fie înlocuită triumfal cu Forţa Legii.

16. E timpul să sfărâmăm lanţurile imaginare (psihice) cu care aceşti şarlatani şi nebuni „divini” ţin în sclavie psihică pe fraţii noştri mai slabi fizic şi psihic.
17. Dacă noi nu o facem nimeni nu o va face!

18. Curaj deci, căci arma noastră este invincibilă: - provocarea (obligarea) tuturor celor cu pretenţii de „zeitate” (şi/sau a reprezentanţilor lor „oficiali”) spre a trece imediat Testul de Acreditare a calităţii de „zeu”...

19. La luptă fraţilor oameni liberi, la luptă! Victoria noastră este aproape şi este inevitabilă!

20. Şi nu daţi nici un pas înapoi: amintiţi-vă mereu că majoritatea absolută, dacă nu chiar toţi, aceşti „zei” nu au nici o putere reală asupra voastră şi a societăţii umane pentru simplul fapt că sunt doar simple creaţi mentale, invenţii viclene, halucinaţii sterile, a unor şarlatani spirituali şi/sau a unor oameni cu grave probleme psihice.
***
21. Duşmanul nostru este deci un amărât de „bau-bau” care odată înţeles ca atare şi privit drept în faţă îşi pierde imediat „ca prin miracol” orice putere ar avea chipurile asupra noastră.

22. Victoria societăţii umane asupra acestor „bau-bauri zeieşti” este inevitabilă pe măsură ce majoritatea membrilor ei se maturizează şi se individualizează psihic.

23. Victoria este deci aproape deoarece iată noi Oamenii Liberi, fiecare pe terenul propriului psihic am învins aceste creaţii conceptuale care înainte ne înrobeau celor care le-au creat în acest scop.
24. Noi am învins!

25. Trebuie acum să-i învăţăm şi pe alţi fraţi ai noştri aflaţi încă în sclavie mentală cum să-şi lepede şi ei lanţurile şi gratiile psihice în spatele cărora sunt ţinuţi legaţi, îngrădindu-li-se astfel dreptul sfânt la libertate psihică pe care îl au ca fiinţe dotate cu raţiune şi discernământ.

26. Gândiţi-vă la bucuria pe care aţi trăit-o în momentul eliberării - aceaşi bucurie o vor trăi şi ei după ce se vor elibera de lanţurile psihice „zeieşti” care le îngrădesc acum libertatea de gândire şi conştiinţă.

27. Gândiţi-vă la faptul că astfel, cei înlănţuiţi mental sunt readuşi de la moarte psihică la viaţă psihică, sunt vindecaţi de raţionamentele greşite de tipul credinţelor dogmatice de o natură sau alta care îi terorizau şi le controlau viaţa din copilărie.
28. Ei nu merită o astfel de suferinţă mentală! Nimeni nu merită o astfel de suferinţă!

29. De aceea, cei care le-au provocat-o şi le-au întreţinut-o (în trecut şi în prezent) trebuie traşi la răspundere pentru mârşăviile lor.

30. Gândiţi-vă la toate acestea şi zâmbiţi fraţilor: noi suntem Liberi! Armele noastre psihice au funcţionat în cazul nostru. Vor funcţiona deci şi în cazul lor!

31. Şi cutremuraţi-vă voi lepădăturilor „divine”, voi animale-umane nedemne de darurile umanităţii pe care Întregul le-a pus în voi.

32. Cutremuraţi-vă căci iată: şarlatania va fost descoperită şi în curând vă veţi primi pedeapsa bine meritată.

33. Cât despre acei sărmani nebuni care chiar cred toate bazaconiile „spirituale” pe care le halucinează şi delirează e clar că locul lor este în instituţii specializate în a-i vindeca de bolile lor mentale şi nu în mijlocul societăţii umane pentru a contamina psihic şi pe alţii cu bolile lor psihice.

34. Şi tremuraţi voi vicleni escroci „spirituali” căci vremea prosperităţii voastre se apropie de sfârşit.
35. Fugiţi şi ascundeţi-vă cât mai aveţi vreme căci altfel închisoarea vă aşteaptă sau cereţi-vă iertare pentru şarlataniile voastre şi căiţi-vă imediat căci astfel pedeapsa vă va fi mai uşoară.

36. Pocăiţi-vă şi veţi fi iertaţi!
37. Lepădaţi-vă de animalitatea din voi şi bucuraţi-vă de plenitudinea umanităţii voastre – nu mică, vă spun, vă va fi bucuria!
***
 
38. Tremuraţi voi „păpuşarilor divini” şi voi ajutoare de păpuşari, aflaţi în spatele acestor „zei-păpuşi” cu care terorizaţi şi ameninţaţi pe semenii voştri mai slabi de minte - vremea gloriei voastre se află la apus, porţile teatrelor voastre „divine” de bâlci se vor închide în curând iar voi veţi fi prinşi şi batjocoriţi în piaţa publică ca nişte şarlatani ce sunteţi de chiar aceia pe care îi ţineaţi legaţi psihic prin tertipurile voastre meschine.

39. Şi să vă fie ruşine că profitaţi de inocenţa şi naivitatea lor.

40. Şi să vă fie ruşine că încercaţi să-i menţineţi în ignoranţă şi sclavie mentală faţă de voi.

41. Să vă fie ruşine căci voi nu sunteţi oameni, şi nu sunteţi nici animale – voi sunteţi fiare şi brute.

42. Şi de aceea locul vostru este deocamdată doar după gratii unde noi oamenii liberi vom veghea să vedem poate vom putea recupera ceva din umanitatea voastră, poate vă vom putea deschide şi vouă inimile şi minţile spre iubirea de viaţă, spre trăirea în pace şi armonie cu toate fiinţele.

43. În ce-i priveşte pe „zeii” duşi „cu sorcova” aceştia vor trebui adunaţi şi domiciliaţi în „olimpuri psihiatrice” pentru a putea să beneficieze de supraveghere medicală calificată şi a putea astfel cu timpul să fie vindecaţi şi ei de halucinaţiile şi delirurile care le chinuie psihicul de cine ştie când!

44. Aşadar, fraţilor Oameni Liberi, la luptă!
45. Independenţa şi suveranitatea noastră faţă de „zeii” de orice natură ar fi ne-o putem afirma şi menţine nu doar prin vorbe şi declaraţii de independenţă, ci mai ales prin fapte.

46. Prin fapte demne de un Om Liber!
47. La război, luptători pentru libertate!

48. Mulţi confraţi de-ai noştri sunt încă prinşi în lanţuri mentale şi aşteaptă ajutorul nostru pentru a se putea elibera de tirania şi dictatura „divină” a vreunui „zeu-animal-de-pradă”.

49. Dar în curând aceste tiranii religioase vor fi şi pentru ei simple vestigii triste ale istoriei umane fiind înlocuite de Sanctuarele Strălucirii Idealurilor şi Razelor găzduind cu bucurie manifestările plenare ale unei Umanităţi Libere şi Democratice pe toate nivele sale (inclusiv pe acelea ale religiei şi spiritualităţii).
***
 
50. Şi poate veţi gândi voi: ce luptă e aceasta cu duşmani imaginari (greu vizibili/ mentali)?

51. E o luptă grea fraţilor, mult mai grea decât aceea cu duşmani uşori vizibili!

52. În această luptă trebuie să ţintiţi şi să doborâţi una după alta „păpuşile zeieşti de paie” şi apoi urmând firele cu care ele erau mânuite în mod perfid de păpuşarii „divini” să-i ţintiţi şi să-i doborâţi pe aceştia.

53. Veţi şti că i-aţi doborât atunci când păpuşile lor zac moarte la pământ şi iluzia jocului lor „divin” a fost demascată pentru că în sală s-au aprins luminile şi firele cu care erau manipulate sunt acum vizibile pentru toţi „spectatorii”.
***
54. Atunci „magia” lor de bâlci se prăbuşeşte rănită de moarte şi tirania lor „divină” ia sfârşit în „târgul” în care până atunci erau stăpâni prin controlul jocului „păpuşilor divine”.

55. Şi iată atunci se vor auzi în tot „târgul” strigătele de bucurie ale celor eliberaţi de tirania „păpuşilor zeieşti”:
***

56.- „Păpuşarul „divin” a fost prins!; Păpuşarul „divin” a fost înlănţuit!!!;... Iată că de fapt era şi el doar un simplu om!... Ba, ce zicem!.. Era un şarlatan de cea mai joasă speţă: un şarlatan „divin”!

57.- Iată că acum „Zeii” au murit!; Da: Zeii noştrii „au murit”!!!!

58. Ei erau de fapt doar nişte „păpuşi zeieşti” mânuite prin sfori psihice subtile de însuşi păpuşarul care pretindea că le slujeşte!... Ce impostură perfidă! Ce şarlatanie!!!

59.- Ce orbi am fost fraţilor de nu am văzut până acum excrocheria evidentă!
***
60. Acum însă, să ne bucurăm şi să ne veselim căci iată: suntem liberi fraţilor!

61. Păpuşarul „divin” şi-a dat ultima reprezentaţie „divină” astăzi, iar acum iată-l în lanţuri în faţa noastră aşteptând a fi judecat şi pedepsit pentru fărădelegile lui „divine”!

62. Amintiţi-vă fraţilor această zi şi vă bucuraţi de ea, căci iată: astăzi ne-am declarat independenţa faţă de „zei”!

63. Astăzi ne-am recăpătat demnitatea umană şi libertatea.

64. Şi să învăţăm din greşeli pentru a nu mai cădea iarăşi în sclavie mentală primului „păpuşar divin” cu pretenţii „divine” care se va mai manifesta cu neruşinare în mijlocul nostru”.


Vezi şi:

Video - Declaraţia de Independenţă faţă de zei

Cui îi datorează închinare Omul Liber?

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru