1. Dacă privim cu atenţie sporită fenomenul religios observăm că orice mişcare religioasă/ ezoterică este în fond şi la urma urmei o societate comercială sub coordonarea căreia 


1.1 în cadrul unor spaţii special amenajate în acest scop (spaţii comerciale religioase denumite generic cu titlul de „spaţii sacre” şi în particular cu orice nume binevoieşte acea societate religioasă să le numească)


1.2 sunt oferite spre vânzare directă sau mascată (prin obligativitatea plăţii unor „zeciuieli” de o formă sau alta sau prin „sugerarea” efectuării unor donaţii mai mult sau mai puţin „benevole”)


1.3 produse religioase (obiecte de cult, picturi, cărţi, broşuri, reviste, etc.) şi servicii religioase (de consiliere, de educaţie, de prestare a unor ritualuri şi ceremonii, a unor activităţi de asistenţă socială precum şi uneori a unor servicii „medicale”, de turism „spiritual”, etc.).


2. Pornind de la această constatare evidentă este cazul ca şi în acest domeniu religios - ezoteric să se creeze de către societate nişte standarde precise de calitate religioasă şi ezoterică care să trebuiască a fi respectate de toate produsele şi serviciile oferite de Societăţile Comerciale (sau pseudo-comerciale) Religioase şi Ezoterice indiferent de faptul că sunt sau nu exceptate de la plata impozitului pe profit sau a altor taxe.

3. În orice societate care se respectă e cazul ca şi drepturile consumatorului religios şi ezoteric să fie apărate precum cele a oricărui alt tip de consumator, de schemele de înşelăciune a tot felul de nebuni şi şarlatani religioşi/ ezoterici care profită de lipsa de supraveghere amănunţită legală şi administrativă a produselor şi serviciilor pe care ei le oferă spre consum populaţiei.
 
4. În acest sens este imperios necesar să se creeze în orice societate umană Agenţii de Protecţie a Consumatorului Religios care să supravegheze respectarea unor standarde de calitate precis stabilite, standarde care trebuie să fie atinse de către orice produs şi serviciu religios şi ezoteric oferit spre consum (comercial sau necomercial) populaţiei pe o scară mai largă sau mai restrânsă.


5. Cei găsiţi că nu respectă aceste standarde de calitate religioasă („patroni” şi „angajaţi” religioşi) trebuie mai întâi amendaţi şi avertizaţi public să respecte standardele de calitate, iar apoi în cazul unor abateri grave (şi/ sau repetate) se impune chiar închiderea pe o perioadă limitată sau chiar definitivă a „magazinelor” lor religioase.
***


6. Câteva standarde de calitate generale pe care ar trebui să le îndeplinească toate produsele şi serviciile religioase sunt şi următoarele:
 
7- Să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor religioşi (atât fizică cât mai ales psihică).

8. De exemplu, sunt unele produse şi servicii „religioase” care prin „consumare” dezvoltă în consumator tendinţe sinucigaşe şi/ sau criminale (fizice şi/ sau psihice), tendinţe de mutilare şi/ sau automutilare corporală (sau psihică), tendinţe de ignorare a realităţii înconjurătoare, de ignorare sau chiar de refuz al unor tratamente verificate ştiinţific al unor boli pe care el le are (din tot felul de considerente „religioase”), etc.

9. Comercializarea directă sau mascată sau răspândirea sub orice formă în societate a unor produse şi servicii „religioase” care generează efectele mai sus menţionate sau altele similare lor, trebuie interzisă cu desăvârşire.

10. Aici este în joc viaţa şi sănătatea tuturor indivizilor convinşi să consume aceste produse „religioase” nocive, de campanii de marketing religios/ ezoteric agresiv care îi surprind de obicei când ei sunt mai susceptibili de a le cădea în plasă (când sunt mai slăbiţi fizic şi psihic: când au vreo boală mai uşoară sau mai gravă, vreun necaz în familie; sau când sunt în stadiul de dezvoltare fizică şi/sau psihică specific copilăriei, sau adolescenţei, sau bătrâneţii fizice/psihice, etc.).
 
11.- Să nu vândă produse stricate şi servicii ineficiente; produse şi servicii care nu produc efectele care se pretinde de către vânzătorul „religios” că le-ar produce.

12. Comisii special constituite în acest scop în cadrul Agenţiei de Protecţie a Consumatorului Religios trebuie să verifice fiecare produs şi serviciu religios şi ezoteric propus a fi scos pe piaţă pentru a stabili exact ce efecte (beneficii şi neajunsuri) poate produce el.

13. Iar aceste efecte pozitive şi negative ale fiecărui astfel de produs sau serviciu trebuie aduse la cunoştinţa publicului prin aplicarea unor etichete (acolo unde este posibil) şi a unor înştiinţări vizibile puse în spaţiile („sacre”) de comercializare a acestor produse şi servicii.

14. Bineînţeles că în cazul constatării unei totale neconcordanţe între efectele promise şi cele reale ale acestor produse intrarea lor pe piaţă trebuie să fie interzisă sau dacă acest lucru nu este posibil atunci cel puţin comercializatorii (şi/sau promotorii) lor să fie obligaţi prin lege să le însoţească de avertismente scrise (vizibile şi clar formulate) care să-l avertizeze pe cumpărătorul religios de existenţa acestei neconcordanţe şi/sau de caracterul nociv al produselor religioase pe care el intenţionează să le cumpere sau să le primească în „dar” în cadrul unor campanii de promovare a lor.
 
15. Trebuie verificate pretenţiile de funcţionare a oricăror produse religioase cum sunt de exemplu tot felul de tipuri specifice de „rugăciuni”, „invocaţii”, „liturghii”, „ritualuri magice”, „tehnici de meditaţie”, „împărtăşiri”, „mărturisiri”, „dialoguri terapeutice”, „practici sexuale magice” (tot felul de variaţii de „continenţă”, „abstinenţă”, „transmutare sexuală”), „citiri în cărţi” şi „în stele”, „posturi”, „diete magice”... - şi a tot felul de alte metode şi tehnici religioase şi ezoterice scoase pe piaţă de companiile religioase.

16. Fiecare dintre aceste produse şi servicii trebuie studiate în formele specifice pe care ele le îmbracă atunci când sunt promovate de o companie religioasă/ ezoterică (de „perfecţionare a omului”, de „optimizare a performanţelor fiinţei”... sau cu orice alte denumiri s-ar prezenta ea în societate) sau de alta şi trebuie supuse unor teste ştiinţifice prin care să li se verifice efectele reale asupra vieţii şi sănătăţii consumatorilor lor.

17. Doar astfel se poate vedea cu maximă claritate dacă ele au sau nu vreo legătură cu efectele pretinse de vânzătorii lor că le au, sau dacă nu cumva aceste pretenţii nu sunt altceva decât simple unelte perfide de promovare a unor produse şi servicii „religioase” care în realitate dacă nu sunt de-a dreptul nocive pentru viaţa şi sănătatea consumatorului lor, atunci cel puţin sunt total ineficiente pentru atingerea efectelor pretinse a le produce.
 
18. Punerea în vânzare (circulaţie) a unor produse religioase stricate, respectiv ineficiente (bazate în cel mai bun caz doar pe „efectul placebo”) este o formă de încercare de înşelare a consumatorului care este astfel de multe ori păcălit să plătească (direct sau indirect, sub o formă sau alta) sume deloc modeste pentru nişte produse şi servicii absolut ineficiente.

19. În acest sens este de studiat şi de dezvăluit opiniei publice capcana preferată pe care o folosesc vânzătorii şarlatani religioşi: aceea a credinţei!

20. Sub simpla mască a acestui cuvânt şi prin aplicarea unor tehnici sofistice de ameţire psihică a viitoarei victime, aceşti şarlatani pot vinde în societate orice produs şi serviciu „religios” fără a demonstra şi fără a garanta sub nici o formă funcţionarea lor.

21. Această şmecherie a credinţei, care de altfel nu se mai aplică în cazul nici unor altor produse comercializate în societate, este cazul să înceteze şi în ceea ce priveşte produsele şi serviciile de natură religioasă.

22. Altfel, acest domeniu va rămâne în continuare ceea ce este în prezent: domeniul preferat de acţiune al tuturor şarlatanilor şi înşelătorilor care profită de lipsa de reglementare juridică a acestei sfere a comerţului (cea religioasă şi ezoterică).

 
23.- Să nu pună în vânzare produse expirate, cu termenul de garanţie expirat (pentru care au existat nişte condiţii specifice de funcţionare care nu mai sunt îndeplinite în prezent sau în cazul cărora calitatea lor s-a degradat sub un nivel minim acceptabil de standardele de calitate ale societăţii în care se încearcă comercializarea lor).

24. Majoritatea covârşitoare a produselor şi serviciilor religioase potrivite oarecum pentru alte timpuri (de exemplu în urmă cu 150, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 de ani, etc.) nu mai sunt potrivite şi în prezent: standardele de calitate s-au ridicat şi ele nu le mai pot îndeplini.

25. Multe din aceste produse religioase create în urmă cu sute şi mii de anii sunt total expirate: total nefuncţionale în societăţile actuale!

26. Chiar dacă vreodată ele au funcţionat având, de exemplu, un rol în organizarea societăţii, în prezent, datorită ridicării standardelor de calitate şi neadaptării lor la aceste standarde, ele nu numai că au devenit ineficiente ci de multe ori sunt chiar nocive: consumul lor ducând la acţiuni îndreptate în direcţia distrugerii armoniei societăţii actuale.

27. În acest domeniu religios cu cât un produs sau un serviciu este mai vechi cu atât este mai probabil ca el să fie degenerat (degradat) de trecerea timpului şi astfel să fie de mult timp, uneori chiar de foarte mult timp expirat!

 
28.- Să nu fie puse în vânzare produse şi servicii secrete şi „discrete” (sau în mod secret/ discret) a căror calitate astfel să se sustragă verificării calităţii lor de către Agenţia de Protecţie a Consumatorului Religios.

29. Activitatea de marketing, respectiv comercială a oricărei societăţi religioase/ ezoterice (fie ea de tip „SRL”, „SNC”, „SA”, etc.) care vine pe piaţa „spirituală” cu produse şi servicii secrete („iniţiatice”/ „ezoterice”) a căror calitate nu a fost în prealabil verificată şi certificată de Agenţia de Protecţie trebuie interzisă şi amendată usturător de îndată ce este constatată.

30. Înainte de scoaterea pe piaţă a oricărui produs, respectiv serviciu religios/ ezoteric/ iniţiatic/ spiritual, etc. el trebuie supus întotdeauna unei verificări ştiinţifice amănunţite prin care să se certifice de către organele de control al societăţii că acel produs nu pune în pericol viaţa şi sănătatea fizică şi psihică a consumatorului, că nu este expirat, că este eficient, etc. iar dacă se constată că produsul nu satisface aceste standarde de calitate distribuţia lui pe piaţă trebui interzisă.

31. Aceleiaşi verificări (şi poate chiar uneia şi mai atente) trebuie supuse şi produsele şi serviciile religioase despre care se pretinde că sunt oferite pe gratis (cu titlu de „cadou”) deoarece de multe ori aceste oferte „gratuite” fac parte doar din prima fază a unei campanii de marketing care urmăreşte să-l facă dependent pe consumator de acel produs (să-i creeze ataşamente emoţionale şi de altă natură faţă de el) pentru ca apoi să-i ceară cât vor ei pentru a i-l furniza în continuare.

32. Acest aspect este valabil mai ales în cazul a tot felul de produse şi servicii religioase de tip „panaceu universal” despre care se pretinde că ajută la vindecarea tuturor bolilor (fizice şi psihice deopotrivă) indiferent de natura sau gravitatea lor.
 
***
33. Prin urmare este imperios necesară organizarea funcţionării în orice societate umană a unei Agenţii de Protecţie a Consumatorului Religios care să protejeze drepturile acestui tip de consumator prin implementarea şi verificarea unor Standarde de Calitate specifice pe care trebuie să le îndeplinească oricare din produsele şi serviciile religioase (sau ezoterice, sau „spirituale”, etc.) scoase pe piaţă de vreo societate de o natură religioasă sau alta.

34. În acest sens Mişcarea Trans-Religioasă va iniţia, în cadrul structurilor ei dedicate cercetării, un proces de verificare ştiinţifică a calităţii tuturor produselor religioase de pe piaţă, iar constatările sale vor fi aduse la cunoştinţă publică astfel încât, consumatorii religioşi să fie informaţi cât mai obiectiv despre calitatea produselor şi serviciilor religioase pe care le consumă sau intenţionează să le consume.

35. De asemenea va face toate demersurile necesare pentru constituirea legală, în fiecare din societăţile în care se manifestă, a acestor Agenţii de Protecţie a Consumatorului Religios care să supravegheze calitatea produselor religioase existente pe acea piaţă.

1 comentarii:

  On 2 septembrie 2009, 07:48 Anonim spunea...

  mi-a placut mult articolul,am descarcat toate cartile tale de pe scribd,si chiar am citit cite ceva din ele....
  totusi ar fi interesant sa aplici si la ce spui tu critica constructiva...
  pt ca ai niste idei intr-o carte, si eu nu cred ca poti sustine si verifica cu tot ce ai scris in articolul asta....smile....
  dar imi place sa te citesc ca exercitiu al mintii,am vazut multe lucruri bune si probabil o sa mai vad.....

   

Radu Lucian Alexandru